โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 217 คน
ชื่อ-นามสกุล : ปฏิวัติ ประดิษฐการ (ตู่)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 51
อีเมล์ : nutnithichada@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิพิฐพนธ์ อันติมานนท์ (บอสคั้บ)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เมธาวี โภคบุตร (โตโต้)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 61
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปวีกาญ ประดับทอง (มาย)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 61
อีเมล์ : oalove880@gmai.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เทพมงคล เข็มทอง (เกม)
ปีที่จบ : 6   รุ่น : พี่
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จักรกฤษ ชนะศรี (ดีม)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 61
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ฉีววรรณ ไม้แก้ว (หวาน)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 61
อีเมล์ : oalove880@gmai.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศรัณยา มณีกิจ (ออย ลี้ 555)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 61
อีเมล์ : oaiove880@gmai.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ศรัณย์พร เเซ่อิ๋ว (ชมพู่)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 61
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศักดิ์ดา ส่งเสริม (พีท)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศศิมา เด็นศิริ (ยา)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 61
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อดิสรณ์ เจริญจิตร์ (รุชดี้)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 61
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม