โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 328 คน
ชื่อ-นามสกุล : กรรณิการ์​ ดำรงปิยมโนธร (นุ๊กนิ๊ก)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น :
อีเมล์ : aphichaya2017ou@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปฏิวัติ ประดิษฐการ (ตู่)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 51
อีเมล์ : patiwat.tudtoo@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กิตติภณ เผือกเนียม (โฮม)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เนตรนภา วงศ์อร่าม (ไอซ์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภาสกร ชูทอง (พัด)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จันทิมา สุวรรณโรจน์ (ไพลิน)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณรินธร อดทน (รอน)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ญณาเมธี การเร็ว (ธัน)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จีรนันท์ เพชรไส (นิ้ง)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธชพรรณ มิตรงาม (กิ๊ก)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธีร์วริทธิ์ ทวีรัตน์ (ธัน)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรไพลิน ระวังภัย (ไอซ์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม