โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 326 คน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ กมลวรรณ เกตุรักษ์ (ปอปอ)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อมรเทพ วตะภรณ์ (เพชร)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พีรญา มงคลบุตร (พีม)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กมลวรรณ พิริเกรง (ขนมผิง)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ : ่่pp@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ไปรยา ภักดี (สตางค์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วันปิยะ มีแสง (คิว)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ : gaai61898@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เฟาซี รองปาน (เฟาซี)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นภดล ประสมทรัพย์ (ดล)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นภัสนัน คำอินทร์ (แพร)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วันปิยะ มีแสง (คิว)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บารมีทรัพย์ บุญรักษ์ (สตางค์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุภาวดี ดรุณมิตร (ทาทา)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม