โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 326 คน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. นฤมล ประไพ (น้ำผึ้ง)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 59
อีเมล์ : teamsvpm@love.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.บุณยกร แสงทอง (ทีม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 59
อีเมล์ : teamsuper587@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.โศรดา ทองงำ (แนน)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 59
อีเมล์ : youremail@hgtmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ทิชชากร ผ่องเเผ้ว (ปีโป้)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 59
อีเมล์ : pepozazaz007@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สถาพร พันธ์สวัสดิ์ (คิม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 59
อีเมล์ : pepozazaz008@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อุมาภรณ์ ฝงคุณาโรจน์ (เอิน)
ปีที่จบ : 59   รุ่น : 59
อีเมล์ : mot31120@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย พงษธร ส่งศรี (เกียร์)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 2559
อีเมล์ : Wasana2803@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อรวลัย ทับไทย (ปาล์ม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 59
อีเมล์ : plam2547@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เดือนฉาย สิทธิบุตร (จ๊อบ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 59
อีเมล์ : job_2547@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ ท่อเจริญ (กุ๊กไก่)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : -
อีเมล์ : amator2527@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุวดี ภู่ทอง (ดี)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : 25
อีเมล์ : suwadee_dee@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกษรา จันทน์ขาว (น้อย)
ปีที่จบ : 2500   รุ่น : 1
อีเมล์ : Kesara@outlook.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม