โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 326 คน
ชื่อ-นามสกุล : นเรศร์ จันทน์ขาว (นิด)
ปีที่จบ : 2505   รุ่น : 05
อีเมล์ : naresck@yahoo.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สาธิต จุนาพงศ์ ()
ปีที่จบ : 2527   รุ่น : ?
อีเมล์ : satit_49287@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม