โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 326 คน
ชื่อ-นามสกุล : คฑาวุฒิ พืชชน (วุฒิดี้)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐกฤตา เรืองโรจน์ (ไอซ์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิทธินนท์ ดิษฐาเนรต (ก้อง)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 2562
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนุวัฒน์ สวัสดิ์รักษา (อ๋องนิอ๋อง)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ : praet2524@gamil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธิดาทิพย์ แก้วไกร (( ใบตอง ))
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิทธินนท์ ดิษฐาเนรต (ก้อง)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 2562
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พงศกร ยาทิพย์ (เขียว)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิทธินนท์ ดิษฐาเนรต (ก้อง)
ปีที่จบ : 256   รุ่น : 2562
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.กีรติ ชูวงศ์ (ปั๊ป)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กฤษดา กาหลง (ซันจิ)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พงศ์ธวัช สวัสดิรักษา (ไข่)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อำนาจ พลันการ (เต้ย)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม