โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 326 คน
ชื่อ-นามสกุล : ่นพรัตน์ พลนาแสน (เติ้ล)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 2562
อีเมล์ : pgrchanel88@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กรกฤต เกตุรักษื (แม็ก)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อาทิตย์ ผ่องใส (ซัน)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ : sungg007@sun2.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ยศพันธ์ โกยดุลย์ (ป้าย)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปฐพี เเก้วบำรุง (ไตรตั้น)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชนันธร การะเกตุ (เกด ไข่แมงดา)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ : cananthon2550@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัชนาท ชูรัตน์ (เบสท์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุริยา วาหะรักษ์ (โจโจ้)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัชนาท ชูรัตน์ (เบสท์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริรัตน์ เพชรนาค (มุก)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริญญา ชื่นชม (ปราย)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ : phangnga2280@gail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จตุภูมิ บางคราม (ฟิวส์ คุง'งง)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ : kaykaifiw@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม