โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 326 คน
ชื่อ-นามสกุล : มนันชนก ปรีดาผล (อุ้ม)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ศศิรินทร์ สวํสดิิ์รักษา (ออ่ม)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ : 0829946891
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นฤดม ณ นคร (ต้า)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ : animeonline.by.tar@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ภัทรพล ปรีดาผล (ภูมิ)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปรียาภัทร เเสวงทรัพย์ (ไอซ์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ : mnd0843121141.@com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรากร บัวเผียน (เดียว)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : โชติพงศ์ แสนคำ (ไนซ์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรปรียา อันทการ (ลูกเกตุ)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชาญณรงค์ สุขเกิด (กันต์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ผาสุข ขวัญเมือง (ซิง)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.หัทยา คำโพนทอง (ชมพู่)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ : 0937750765
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อับดุลลาเต๊ะ หะยีบาเหม (อาฟิต)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม