โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเลื่อนการดำเนินการของโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์...อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และให้โรงเรียนปิดการจัดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 63 จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 63 ในการนี้โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์จึงขอเลื่อนกำหนดการของโรงเรียนตามประกาศดังแนบ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,11:50   อ่าน 3429 ครั้ง