โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนผู้ปกครองทุกท่านเนื่องด้วยทางโรงเรียนจัดทำใบงานให้นักเรียนขอให้มารับในวันที่ 15 พ.ค.63..อ่านต่อ
เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ได้ดำเนินการจัดทำใบงานสื่อการเรียนรู้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล(DLTV)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(covid-19) ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.63 - 30 มิ.ย.63 โดยผู้ปกครองทุกท่่านสามารถรับเอกสารการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 รับที่ห้องอนุบาล)(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 รับที่อาคารอเนกประสงค์) ดังเวลาต่อไปนี้
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 เวลา 9.00 น.- 10.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 10.00 น.- 11.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 11.00 น.- 12.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 12.00 น.- 13.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 14.00 น.- 15.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 15.00 น.- 16.00 น.
***ผู้ปกครองท่านใดที่มีบุตรหลานในหลายระดับชั้น สามารถรับเอกสารได้พร้อมกัน***
---กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์---
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2563,09:53   อ่าน 3495 ครั้ง