โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ผู้บริหาร

นายบุญรัฐ หลักแหลม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/07/2012
ปรับปรุง 09/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 524628
Page Views 1768774
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านกะปง กะปง กะปง
2 โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) ท่านา กะปง
3 โรงเรียนกะปง ท่านา กะปง
4 โรงเรียนบ้านปากถัก ท่านา กะปง
5 โรงเรียนบ้านรมณีย์ รมณีย์ กะปง
6 โรงเรียนบ้านปากคลอง รมณีย์ กะปง
7 โรงเรียนบ้านท่าหัน รมณีย์ กะปง
8 โรงเรียนกะปงพิทยาคม เหมาะ กะปง
9 โรงเรียนบ้านบางแก้ว เหมาะ กะปง
10 โรงเรียนเยาววิทย์ เหมาะ กะปง 076 499 504-5
11 โรงเรียนบ้านสะพานเสือ เหมาะ กะปง
12 โรงเรียนวัดนารายณิการาม เหล กะปง
13 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ เหล กะปง
14 โรงเรียนบ้านบางหว้า คุระ คุระบุรี
15 โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม คุระ คุระบุรี
16 โรงเรียนบ้านทุ่งรัก คุระ คุระบุรี
17 โรงเรียนคุระบุรี คุระ คุระบุรี
18 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ คุระ คุระบุรี
19 โรงเรียนบ้านหินลาด คุระ คุระบุรี
20 โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 คุระ คุระบุรี
21 โรงเรียนบ้านกลางประชาสรรค์ คุระ คุระบุรี
22 โรงเรียนบ้านเตรียม คุระ คุระบุรี
23 โรงเรียนบ้านตำหนัง บางวัน คุระบุรี 076 - 488 317
24 โรงเรียนบ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี
25 โรงเรียนบ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี -
26 โรงเรียนบ้านคุรอด บางวัน คุระบุรี
27 โรงเรียนบ้านบางครั่ง บางวัน คุระบุรี
28 โรงเรียนบ้านทุ่งละออง บางวัน คุระบุรี
29 โรงเรียนเกียรติประชา เกาะพระทอง คุระบุรี
30 โรงเรียนบ้านคุระ แม่นางขาว คุระบุรี
31 โรงเรียนบ้านทับช้าง แม่นางขาว คุระบุรี
32 โรงเรียนโชคอำนวย แม่นางขาว คุระบุรี
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก แม่นางขาว คุระบุรี
34 โรงเรียนบ้านหินสามก้อน กระโสม ตะกั่วทุ่ง 076-450305
35 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ กระโสม ตะกั่วทุ่ง
36 โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา กระโสม ตะกั่วทุ่ง 0-76496304
37 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) กระโสม ตะกั่วทุ่ง
38 โรงเรียนบ้านบางนุ กะไหล ตะกั่วทุ่ง
39 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง กะไหล ตะกั่วทุ่ง
40 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม กะไหล ตะกั่วทุ่ง
41 โรงเรียนบ้านสามช่อง กะไหล ตะกั่วทุ่ง 0 7641 2762
42 โรงเรียนบ้านป่ายาง กะไหล ตะกั่วทุ่ง
43 โรงเรียนบ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง
44 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม กะไหล ตะกั่วทุ่ง
45 โรงเรียนบ้านคลองไส คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง 076451288
46 โรงเรียนบ้านหินร่ม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
47 โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
48 โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
49 โรงเรียนบ้านติเตะ คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
50 โรงเรียนบ้านคลองเคียน คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
51 โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
52 โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
53 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง
54 โรงเรียนบ้านลำวะ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง 076 496276
55 โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง
56 โรงเรียนวัดดิตถาราม ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง
57 โรงเรียนบ้านบางหลาม ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง
58 โรงเรียนบ้านควน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง
59 โรงเรียนบ้านบางจัน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง
60 โรงเรียนบ้านบากัน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง 0-7641-2544
61 โรงเรียนบ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง 076-412738
62 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง
63 โรงเรียนบ้านในหยง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง 076451055
64 โรงเรียนบ้านทองหลาง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง
65 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑ฯ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง 0-7658-1494
66 โรงเรียนบ้านดอน โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
67 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
68 โรงเรียนบ้านอ่าวจิก โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
69 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
70 โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
71 โรงเรียนบ้านท่านุ่น โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง 076-452064
72 โรงเรียนโคกกลอยวิทยา ตะกั่วป่า
73 โรงเรียนวัดคมนียเขต คึกคัก ตะกั่วป่า
74 โรงเรียนบ้านบางเนียง คึกคัก ตะกั่วป่า
75 โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 คึกคัก ตะกั่วป่า 0-7648-7152
76 โรงเรียนสุทธิอนุสรณ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า 421191
77 โรงเรียนวัดควรนิยม ตำตัว ตะกั่วป่า
78 โรงเรียนบ้านโคกยาง บางนายสี ตะกั่วป่า
79 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล บางนายสี ตะกั่วป่า
80 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า
81 โรงเรียนบ้านท่าจูด บางนายสี ตะกั่วป่า
82 โรงเรียนบ้านบางนายสี บางนายสี ตะกั่วป่า
83 โรงเรียนบ้านบางด้ง บางนายสี ตะกั่วป่า
84 โรงเรียนบ้านบางม่วง บางม่วง ตะกั่วป่า
85 โรงเรียนบ้านบางมรวน บางม่วง ตะกั่วป่า
86 โรงเรียนบ้านในปิ บางไทร ตะกั่วป่า
87 โรงเรียนบ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า
88 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ เกาะคอเขา ตะกั่วป่า
89 โรงเรียนบ้านนอกนา เกาะคอเขา ตะกั่วป่า
90 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ โคกเคียน ตะกั่วป่า
91 โรงเรียนบ้านบางกรัก โคกเคียน ตะกั่วป่า
92 โรงเรียนบ้านในวัง ถ้ำทองหลาง ทับปุด
93 โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง ถ้ำทองหลาง ทับปุด
94 โรงเรียนทับปุด ทับปุด ทับปุด
95 โรงเรียนวัดนิโครธาราม ทับปุด ทับปุด
96 โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม ทับปุด ทับปุด
97 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บางเหรียง ทับปุด
98 โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ บางเหรียง ทับปุด
99 โรงเรียนบ้านบ่อแสน บ่อแสน ทับปุด
100 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) บ่อแสน ทับปุด 0 - 7659-9321
101 โรงเรียนทับปุดวิทยา บ่อแสน ทับปุด
102 โรงเรียนบ้านท่าสนุก มะรุ่ย ทับปุด
103 โรงเรียนวัดศรัทธาราม มะรุ่ย ทับปุด 0-7659-9288
104 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร มะรุ่ย ทับปุด 0 - 7645 - 6275
105 โรงเรียนวัดโคกสวย โคกเจริญ ทับปุด 076442474
106 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ โคกเจริญ ทับปุด
107 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ โคกเจริญ ทับปุด
108 โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
109 โรงเรียนบ้านนาใน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
110 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
111 โรงเรียนวัดอินทนิน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
112 โรงเรียนบ้านเกาะนก ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
113 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
114 โรงเรียนบ้านควนแรด ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
115 โรงเรียนบุญแสวงวิทยา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
116 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
117 โรงเรียนวัดปัตติการาม ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
118 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
119 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
120 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
121 โรงเรียนบ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
122 โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
123 โรงเรียนบ้านพอแดง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
124 โรงเรียนบ้านบางคลี นาเตย ท้ายเหมือง 0-7621-7731
125 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา นาเตย ท้ายเหมือง
126 โรงเรียนบ้านท่าแตง นาเตย ท้ายเหมือง
127 โรงเรียนบ้านนาแฝก นาเตย ท้ายเหมือง
128 โรงเรียนบ้านบ่อดาน นาเตย ท้ายเหมือง
129 โรงเรียนวัดประชาธิการาม นาเตย ท้ายเหมือง (076) 571798
130 โรงเรียนบ้านในไร่ นาเตย ท้ายเหมือง
131 โรงเรียนวัดลุมพินี นาเตย ท้ายเหมือง
132 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส บางทอง ท้ายเหมือง 076-490149
133 โรงเรียนบ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง
134 โรงเรียนบ้านใหญ่ บางทอง ท้ายเหมือง
135 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ลำภี ท้ายเหมือง -076-490151
136 โรงเรียนบ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง
137 โรงเรียนบ้านคลองห้าง ลำภี ท้ายเหมือง
138 โรงเรียนวัดช้างนอน ลำภี ท้ายเหมือง
139 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ลำแก่น ท้ายเหมือง
140 โรงเรียนบ้านลำแก่น ลำแก่น ท้ายเหมือง
141 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ลำแก่น ท้ายเหมือง (076) 443114
142 โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว พรุใน เกาะยาว
143 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พรุใน เกาะยาว
144 โรงเรียนบ้านพรุใน พรุใน เกาะยาว
145 โรงเรียนอ่าวมะม่วง พรุใน เกาะยาว
146 โรงเรียนบ้านท่าเรือ พรุใน เกาะยาว 0897245088
147 โรงเรียนบ้านน้ำจืด เกาะยาวน้อย เกาะยาว 0-76 59-7115
148 โรงเรียนเกาะยาว เกาะยาวน้อย เกาะยาว
149 โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย เกาะยาว
150 โรงเรียนเกาะยาววิทยา เกาะยาวน้อย เกาะยาว
151 โรงเรียนบ้านริมทะเล เกาะยาวน้อย เกาะยาว
152 โรงเรียนบ้านคลองบอน เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว
153 โรงเรียนบ้านย่าหมี เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว
154 โรงเรียนบ้านช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว
155 โรงเรียนบ้านคลองเหีย เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว
156 โรงเรียนบ้านตากแดด ตากแดด เมืองพังงา 0-7644-0533
157 โรงเรียนอนุบาลพังงา ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา
158 โรงเรียนบ้านบางกัน ทุ่งคาโงก เมืองพังงา
159 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม ทุ่งคาโงก เมืองพังงา
160 โรงเรียนบ้านบางม่า ทุ่งคาโงก เมืองพังงา
161 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ท้ายช้าง เมืองพังงา 076-679117
162 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ท้ายช้าง เมืองพังงา
163 โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) นบปริง เมืองพังงา
164 โรงเรียนวัดชนาธิการาม นบปริง เมืองพังงา
165 โรงเรียนเมืองพังงา นบปริง เมืองพังงา
166 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส นบปริง เมืองพังงา
167 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า บางเตย เมืองพังงา
168 โรงเรียนวัดบางเสียด บางเตย เมืองพังงา
169 โรงเรียนบ้านกลาง บางเตย เมืองพังงา
170 โรงเรียนบ้านบางเตย บางเตย เมืองพังงา 076-596349
171 โรงเรียนเกาะเคี่ยม บางเตย เมืองพังงา
172 โรงเรียนบ้านป่ากอ ป่ากอ เมืองพังงา
173 โรงเรียนวัดมงคลสถิต ป่ากอ เมืองพังงา
174 โรงเรียนวัดสองแพรก สองแพรก เมืองพังงา
175 โรงเรียนเกาะปันหยี เกาะปันหยี เมืองพังงา
176 โรงเรียนเกาะหมากน้อย เกาะปันหยี เมืองพังงา
177 โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ เกาะปันหยี เมืองพังงา