โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2564 (อ่าน 54) 18 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 200) 28 ม.ค. 64
ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (อ่าน 219) 12 ม.ค. 64
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 (อ่าน 218) 12 ม.ค. 64
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ (อ่าน 195) 12 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (อ่าน 3188) 28 ธ.ค. 63
กำหนดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563...อ่านต่อ (อ่าน 3439) 19 มิ.ย. 63
เรียนผู้ปกครองทุกท่านเนื่องด้วยทางโรงเรียนจัดทำใบงานให้นักเรียนขอให้มารับในวันที่ 15 พ.ค.63..อ่านต่อ (อ่าน 3496) 09 พ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563 ....อ่านต่อ (อ่าน 3545) 08 เม.ย. 63
เลื่อนกำหนดการประกาศผลการเรียนและดำเนินการต่างๆ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉิน (อ่าน 3529) 27 มี.ค. 63
ประกาศการเลื่อนการดำเนินการของโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์...อ่านต่อ (อ่าน 3479) 18 มี.ค. 63
ตารางสอบวัดความสามารถนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ3 ...อ่านต่อ (อ่าน 3504) 11 มี.ค. 63
กำหนดการสอบวัดผลปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3530) 24 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนอนุบาล1และป.1 (อ่าน 3564) 11 ก.พ. 63
แจ้งการปิดและเปิดเรียน....อ่านต่อ (อ่าน 3494) 03 ม.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม...อ่านต่อ (อ่าน 3543) 02 ต.ค. 62
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 พ.ค.62...อ่านต่อ (อ่าน 3709) 30 เม.ย. 62
กำหนดการเปิดร้านสหกรณ์และเปิดธนาคารโรงเรียนวันที่ 9-10 พ.ค.62...อ่านต่อ (อ่าน 4052) 30 เม.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษฯ..อ่านต่อ (อ่าน 3114) 20 มี.ค. 62
เปิดรับสมัครห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และเสริมทักษะการคิดคำนวณในระดับชั้นป. 1...อ่านต่อ (อ่าน 3833) 21 ก.พ. 62
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562...อ่านต่อ (อ่าน 3803) 11 ก.พ. 62
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น...อ่านต่อ (อ่าน 3701) 07 พ.ย. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสัปดาห์ห้องสมุด และค่ายวิชาการในวันที่ 3 ส.ค.61 อ่านต่อ... (อ่าน 4083) 01 ส.ค. 61
ขอเชิญผู้ปกครองประชุมผู้ปกครองในวันที่ 25 พ.ค.61 เวลา 13.30 น....อ่านต่อ (อ่าน 3040) 22 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561..อ่านต่อ (อ่าน 4103) 13 มี.ค. 61
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4188) 25 ก.พ. 61
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560..... (อ่าน 4101) 26 ธ.ค. 60
วงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปปช.07 ของครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (อ่าน 4261) 29 พ.ย. 60
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในวันที่ 9 พ.ย.60 ..อ่านต่อ (อ่าน 3970) 08 พ.ย. 60
แจ้งการปิดเรียนและเปิดภาคเรียน.....อ่านต่อ (อ่าน 3940) 09 ต.ค. 60
แจ้งหยุดเรียนในวันที่ 7 ส.ค.60 และวันที่ 9-11 ส.ค.60...อ่านต่อ (อ่าน 4304) 05 ส.ค. 60
ขอเชิญผู้ปกครอง ชุมชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ มีต่อ.... (อ่าน 3960) 01 ส.ค. 60
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมผู้ปกครองในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. (อ่าน 3777) 24 พ.ค. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น..อ่านต่อ (อ่าน 3829) 25 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต สพป.พังงา ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน นี้ เวลา 08.00-10.00 น... (อ่าน 3738) 24 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560....อ่านต่อ (อ่าน 3769) 20 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560..อ่านต่อ (อ่าน 3911) 15 มี.ค. 60
กำหนดการดำเนินการสอบวัดผลปลายปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...อ่านต่อ (อ่าน 3783) 15 ก.พ. 60
แจ้งหยุดเรียนในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560..อ่านต่อ (อ่าน 3871) 19 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3988) 18 ม.ค. 60