โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม...อ่านต่อ (อ่าน 21) 02 ต.ค. 62
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 พ.ค.62...อ่านต่อ (อ่าน 198) 30 เม.ย. 62
กำหนดการเปิดร้านสหกรณ์และเปิดธนาคารโรงเรียนวันที่ 9-10 พ.ค.62...อ่านต่อ (อ่าน 557) 30 เม.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษฯ..อ่านต่อ (อ่าน 53) 20 มี.ค. 62
เปิดรับสมัครห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และเสริมทักษะการคิดคำนวณในระดับชั้นป. 1...อ่านต่อ (อ่าน 281) 21 ก.พ. 62
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562...อ่านต่อ (อ่าน 286) 11 ก.พ. 62
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น...อ่านต่อ (อ่าน 284) 07 พ.ย. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสัปดาห์ห้องสมุด และค่ายวิชาการในวันที่ 3 ส.ค.61 อ่านต่อ... (อ่าน 419) 01 ส.ค. 61
ขอเชิญผู้ปกครองประชุมผู้ปกครองในวันที่ 25 พ.ค.61 เวลา 13.30 น....อ่านต่อ (อ่าน 48) 22 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561..อ่านต่อ (อ่าน 572) 13 มี.ค. 61
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 669) 25 ก.พ. 61
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560..... (อ่าน 655) 26 ธ.ค. 60
วงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปปช.07 ของครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (อ่าน 817) 29 พ.ย. 60
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในวันที่ 9 พ.ย.60 ..อ่านต่อ (อ่าน 564) 08 พ.ย. 60
แจ้งการปิดเรียนและเปิดภาคเรียน.....อ่านต่อ (อ่าน 596) 09 ต.ค. 60
แจ้งหยุดเรียนในวันที่ 7 ส.ค.60 และวันที่ 9-11 ส.ค.60...อ่านต่อ (อ่าน 806) 05 ส.ค. 60
ขอเชิญผู้ปกครอง ชุมชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ มีต่อ.... (อ่าน 563) 01 ส.ค. 60
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมผู้ปกครองในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. (อ่าน 450) 24 พ.ค. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น..อ่านต่อ (อ่าน 500) 25 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต สพป.พังงา ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน นี้ เวลา 08.00-10.00 น... (อ่าน 453) 24 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560....อ่านต่อ (อ่าน 457) 20 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560..อ่านต่อ (อ่าน 539) 15 มี.ค. 60
กำหนดการดำเนินการสอบวัดผลปลายปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...อ่านต่อ (อ่าน 459) 15 ก.พ. 60
แจ้งหยุดเรียนในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560..อ่านต่อ (อ่าน 526) 19 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 553) 18 ม.ค. 60
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66....อ่านต่อ (อ่าน 466) 24 ธ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น...อ่านต่อ (อ่าน 504) 03 พ.ย. 59
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (อ่าน 470) 22 ต.ค. 59
ขอแจ้งหยุดเรียนในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559....มีต่อ (อ่าน 824) 15 ก.ย. 59
แจ้งหยุดเรียนในวันที่ 8-9 กันยายน 2559.....มีต่อ (อ่าน 540) 01 ก.ย. 59
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนสอบ TEDET วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2559.....มีต่อ (อ่าน 789) 01 ก.ย. 59
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6.........อ่านต่อ (อ่าน 553) 10 ส.ค. 59
วันที่29กรกฎาคม2559ทางโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุ (อ่าน 571) 14 ก.ค. 59
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สยามนิรมิต จังหวัดภูเก็ตในวันที่15ก.ค.59 (อ่าน 481) 14 ก.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์...... (อ่าน 516) 25 พ.ค. 59
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์เปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและชุดพละ (อ่าน 529) 22 เม.ย. 59
ประชาสัมพันธ์สมัครเรียนว่ายน้ำฟรี วันที่ 7 - 11 เมษายน 2559...คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม (อ่าน 679) 03 เม.ย. 59
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ประกาศผลการเรียนนักเรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2559 (อ่าน 516) 25 มี.ค. 59
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 (อ่าน 489) 25 มี.ค. 59
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2559 (อ่าน 530) 26 ก.พ. 59