โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายศราวุธ แซ่เตี่ยว
ครู คศ.2

นางสาวอารดา เรืองอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1