โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ปฐมวัย

นางอุมา นาคพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางปริณา เกื้อชู
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวศิลป์นรี เริงจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3