โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ปฐมวัย

นางสุปราณี ฤกษ์จำนง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางอุมา นาคพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวอารายา ประสาน
ครู คศ.1