โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ปฐมวัย

นางอุมา นาคพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวอารายา ประสาน
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางวันเพ็ญ ถ้ำจันทร์
ครู คศ.1