โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววรธิดา พูลศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางยูวาหรี รังสรรค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2