โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ผลงานนักเรียน
ได้ทำความดีผ่านโครงการคุณธรรมเรื่อง"จิตอาสา รวมใจพัฒนา"
รายละเอียดผลงาน
ได้ทำความดีผ่านโครงการคุณธรรมเรื่อง "จิตอาสา รวมใจพัฒนา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,15:13   อ่าน 20 ครั้ง