โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกานดา สังข์ชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,23:25  อ่าน 295326 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณี เสมพืช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,23:23  อ่าน 2226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูืื ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณี เสมพืช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,23:21  อ่าน 882 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายวินัย หุนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2558,07:30  อ่าน 1293 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่ออาจารย์ : นายวินัย หุนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2558,07:29  อ่าน 1170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมมารยาทไทย จังหวัดพังงา ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายวินัย หุนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2558,07:26  อ่าน 1177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ (ระดับประถม)
ชื่ออาจารย์ : นายวินัย หุนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2558,07:25  อ่าน 1430 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ฝึกสอนและประสานงาน การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นายวินัย หุนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2558,07:19  อ่าน 1453 ครั้ง
รายละเอียด..