โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางอุทัยวรรณ แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2562,14:52  อ่าน 758 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010
ชื่ออาจารย์ : นางอุทัยวรรณ แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,15:20  อ่าน 453 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกานดา สังข์ชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,23:25  อ่าน 295145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณี เสมพืช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,23:23  อ่าน 2020 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูืื ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณี เสมพืช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,23:21  อ่าน 720 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางอุทัยวรรณ แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,23:06  อ่าน 101952 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ป.1-6 ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นางอุทัยวรรณ แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,23:04  อ่าน 1845 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นางอุทัยวรรณ แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,23:03  อ่าน 1657 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นางอุทัยวรรณ แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,22:58  อ่าน 2598 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นางอุทัยวรรณ แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,22:52  อ่าน 1473 ครั้ง
รายละเอียด..