โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สันม่าแอ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,14:59   อ่าน 1430 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สันม่าแอ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,14:53   อ่าน 768 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบคัดเลือก ระดับภาคคณะสงฆ์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกันยารัตน์ ศุภานุสนธิ์
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2556,11:15   อ่าน 1112 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ประจำปี 2556
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเปรมกมล กระแสสังข์
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2556,11:12   อ่าน 1183 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ประจำปี 2556
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเนตรอรุณ บ่อหนา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2556,11:10   อ่าน 1240 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบคัดเลือก ระดับภาคณะสงฆ์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิริยา ระวิวรรณ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2556,11:07   อ่าน 1129 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ระดับ ป. 1 – 6 25 – 27 มกราคม 2555 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี นนทบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศรายุธ ณ นคร
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2556,16:08   อ่าน 1444 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2556,11:09   อ่าน 2116 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดขลุ่ยเพียงออ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศรายุธ ณ นคร
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2556,11:07   อ่าน 1249 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดซออู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สันม่าแอ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2556,11:03   อ่าน 1254 ครั้ง